Start lån

Start lån

Dersom du har problemer med å finansiere kjøp av bolig eller har vanskeligheter med å bli boende i boligen din kan et start lån fra kommunen være en aktuell løsning for deg. Et start lån er en ordning der Husbanken låner ut penger til kommunen som igjen låner ut penger til personer som skal etablere seg i egen bolig. Start lån gis som hovedregel i tillegg til et banklån. Dette betyr at låntaker låner et beløp i egen bank som grunnfinansiering, og deretter får låne resten av kommunen som en såkalt toppfinansiering.

Hvem kan få start lån?

Start lån gis spesielt til personer som har problemer med å komme seg inn i boligmarkedet. Det stilles også krav til at boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der man ønsker å kjøpe bolig. Man må gjerne ha vært i kontakt med flere private banker og undersøkt mulighetene for å få finansiert deler av lånet til boligen før man får innvilget start lån.

Hva kan man få start lån til?

Start lånMan kan få start lån til kjøp eller utbedring av egen bolig. Det kan også gis start lån ved behov for refinansiering av eksisterende lån på bolig. I og med at start lån er et tilbud fra kommunen varierer det fra kommune til kommune hvem som får start lån og hva man får det til. Hovedregelen er at start lånet skal hjelpe personer som har vansker for å komme inn på boligmarkedet eller personer som av ulike årsaker har vansker med å beholde en allerede kjøpt bolig. Som sagt kan man også få start lån til å utbedre egen bolig. Dette kan være aktuelt å få start lån til dersom boligen ikke er egnet til husstanden, men som ved en utbedring kan bli egnet. Start lånet kan i et slikt tilfelle gjøre at en husstand unngår å måtte skifte bolig, og eventuelt må gå over til leiet bolig.

Hvor mye kan man få i start lån?

Start lån tilbys av kommunen og det er derfor opp til den enkelte kommune å vurdere om du får start lån og eventuelt hvor mye du får i lån. Noen kommuner samarbeider med private banker for å sy sammen en finansieringspakke, andre steder er det du selv som må sørge for den såkalte grunnfinansieringen før kommunen kan tilby en toppfinansiering.

Lånevilkår for start lån

Start lånet følger i utgangspunktet Husbankens rentevilkår, eventuelt med et mindre tillegg. Kommunen har anledning til å legge til 0,25 prosentpoeng på Husbankrenten til dekning av administrative kostnader. Kommunen kan i tillegg kreve inn gebyr for å dekke faktiske utgifter til forvaltning av lånet. I og med at kommunen tar imot og behandler søknader om start lån må du henvende deg til kommunen din for eventuelle spørsmål angående start lån. Noen kommuner tilbyr bedre vilkår på start lånet enn Husbankens lånevilkår. De fleste kommuner tilbyr både fast og flytende rente på start lån.