Lån til ungdom

Lån til ungdom

Finansieringsselskaper tilbyr lån til ungdom over 18 år. Noen slike lån til ungdom har høyere krav til hvilke forhold de krever dokumentert enn lån til eldre personer. Dette skyldes antagelig at det er en noe større risiko å låne ut til ungdommer og selskapene forsøker derfor å ta høyde for dette. Det er varierende hvilken aldersgrense finansieringsselskapene setter for sine lån. Lån rettet spesielt til ungdom har laveste aldersgrense som er 18 år. Er man over 20 år har man gjerne flere muligheter.

Vanlige lån til ungdom

De vanligste lån til ungdom som tilbys på markedet er microlån eller forbrukslån. Et microlån er et mindre lån som ofte varierer i størrelse fra 500,- til 5000,- kr. Ved microlån får man pengene raskt og man kan ofte låne de i en måned før man må betale tilbake hele beløpet.  Renten ved et slikt lån kan være høy, men man får penger raskt og man betaler også tilbake hele beløpet på en gang slikt at rentekostnadene totalt kan bli lavere enn ved et forbrukslån som løper over en lengre periode.

Forbruks-lån til ungdom

Lån til ungdomEt annet typisk lån til ungdom kan være forbrukslån. Dette er et lån man kan ta opp dersom man trenger litt mer penger. Kanskje i forbindelse med en sydenreise eller ved kjøp av bruktbil eller lignende. Slike forbrukslån kan betales tilbake over en lengre periode, gjerne med månedlige innbetalinger. Noen slike lån kan være rentefrie den første måneden eller lignende.

Det tilbys også gjerne lån til ungdom ved kjøp av elektronikk til bolig. Dette er også et typisk forbrukslån som kanskje gjerne retter seg mot ungdom i etableringsfasen.  Ungdom i etableringsfasen har ofte store utgifter ved innredning av egen bolig og et forbruks-lån til ungdom kan være til hjelp slik at man kan fordele utgiftene noe ved å betale ned på det over måneder eller år. Betalingstiden på forbrukslån-til ungdom variere fra noen måneder til flere år, gjerne avhengig av størrelsen på lånet.

Lån til ungdom- hva koster det?

Microlån og forbrukslån har noe forskjellige priser, dette skyldes først og fremst nedbetalingstiden. Ved forbrukslån betaler man ned over en lenger tidsperiode og man får derfor renter over en lenger periode enn ved et microlån. Et microlån som betales ned i et avdrag har høy rente, men kan være rimeligere enn et forbrukslån som betales i mange små avdrag over en lengre periode. Et forbrukslån kan også gjerne være rimeligere fordi det kan tilbys til en lavere rente enn mikrolånet. Det er derfor viktig å tenke over hva som passer deg best i forhold til tilbakebetaling. Noen kan foretrekke å betale tilbake hele lånet på en gang etter en måned da vil et microlån være lurt, mens andre gjerne trenger litt tid for å betale tilbake og bør i så fall velge et forbrukslån.

Dersom man må stille sikkerhet for lånet har dette gjerne også noe å si for prisen på lånet. Med sikkerhet for forbrukslån kan det menes at man må dokumentere sin inntekt før man får lånet. Dette gjør det tryggere for finansieringsselskapene å låne ut penger, og risikoen er lavere, dermed kan også prisen bli lavere.

Det tilbys altså flere typer lån til ungdom, det er lurt å undersøke hva som vil passe best for deg før man sender inn en søknad.