Lån til depositum

Lån til depositum

Dersom man skal leie bolig krever ofte utleier et depositum. Et depositum pleier ofte å være tre måneders husleie, men noen utleiere kan også kreve opptil så mye som seks måneders husleie i depositum. Det er uansett snakk om ganske mye penger, og de færreste av oss har dessverre ikke så mye penger tilgjengelig til enhver tid. Det finnes heldigvis en løsning, man kan ta opp et lån til depositum.

Lån til depositum i banken

Flere banker tilbyr lån til depositum til eksisterende kunder. Derfor kan den beste løsningen være å ta en tur innom banken din å spørre om de har mulighet til å gi det et depositumslån. Det finnes også flere finansieringsselskaper online som tilbyr depositumslån. Det som er genialt med et depositumslån er at man ikke trenger å betale noen avdrag på lånet. Hele lånet står jo i banken hele tiden, så alt man betaler er renter. Når du sier opp leieforholdet går derimot pengene rett tilbake til banken og da har du også tilbakebetalt lånet i sin helhet.

For å få innvilget et depositumslån må man gjerne ha en viss inntekt. Bankene er ofte snillere dersom man er student eller lignende. Det er vanlig at studenter trenger lån til depositum da de ofte ikke har mulighet til å skaffe pengene på noen annen måte. Man kan selvfølgelig heller ikke ha noen aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger dersom man skal få innvilget et depositumslån. Når man skal søke om lån til depositum må man medbringe relevant informasjon for eksempel husleiekontrakt, da denne inneholder eksakt informasjon om depositumet og leieforholdet.

Forbrukslån til depositum

Lån til depositumFår du ikke innvilget et depositumslån kan du ta opp et vanlig forbrukslån for å betale depositumet. Et vanlig forbrukslån har fordeler og ulemper kontra et depositumslån. Den største forskjellen er at man ved et forbrukslån er nødt til å betale avdrag på lånet. Man må derfor ha en større inntekt for å være i stand til å betjene et forbrukslån enn et depositumslån. Til gjengjeld vil man eie depositumet når leieforholdet avsluttes, dersom man er ferdig med å betale ned på lånet.

For å ta opp et forbrukslån til depositum kreves det antagelig mer av deg enn hva et depositumslån krever. En del banker og finansieringsselskaper har aldersgrenser opptil hele 25 år på forbrukslån. Det finnes heldigvis også noen banker som tilbyr forbrukslån til personer helt ned til 18 år. Det stilles gjerne krav til dokumentert inntekt dersom man skal ta opp et forbrukslån til depositum. Man kan selvsagt heller ikke ha aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger dersom man ønsker å få innvilget et forbrukslån til depositum.

Prisene på depositumslån, samt prisene på forbrukslån som kan benyttes til depositum varierer veldig.